Nieuws

Compensatieregelingen óók voor WRS-leerlingen

 

Er zijn compensatieregelingen voor kinderen die door de coronaperikelen een achterstand hebben opgelopen in het onderwijs. Veel kinderen van woonwagenbewoners, Roma en Sinti horen bij de groep die extra achterstand heeft opgelopen en scholen die deze kinderen opvangen komen in aanmerking voor deze compensatieregelingen.

 

De regeling is bedoeld voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021. Deze programma’s zijn niet verplicht en vinden plaats naast het reguliere onderwijsprogramma. De eerste subsidieaanvragen kunnen vanaf 2 juni 2020 worden ingediend. Zie ook: https://www.owrs.nl/nieuws/subsidieregeling

 

OWRS is een landelijke organisatie die zich bezig houdt met het ondersteunen van onderwijs aan kinderen van Roma, Sinti en woonwagenbewoners in Nederland. OWRS streeft ernaar dat alle kinderen uit de genoemde groepen minimaal een startkwalificatie behalen.