Gezocht

Taalvrijwilliger Taaloefengroep

1 op de 9 mensen (16-65 jaar) in Nederland is laaggeletterd. Zij kunnen onvoldoende lezen, schrijven en rekenen of hebben onvoldoende digitale vaardigheden om mee te kunnen doen aan onze samenleving. Als taalvrijwilliger kun jij het verschil maken in iemands leven!

 

Met een paar uur vrijwilligerswerk per week geef je iemand de kans om zijn of haar taalvaardigheid te verbeteren. In de bibliotheek zijn er bijvoorbeeld taaloefengroepen.

 

Daarnaast wordt er soms voor gekozen om op afstand met elkaar te oefenen via Teams, Zoom, WhatsApp of soortgelijke software.

 

Deelnemers in deze kleinschalige taaloefengroepen, veelal anderstalig, willen de Nederlandse taal beter leren spreken, schrijven of lezen. Dit doen zij aan de hand van oefenmateriaal zoals bijvoorbeeld de Succes-serie en op computers van de bibliotheek. Jij kunt helpen als taalvrijwilliger. Praat en help jij mee?

 

meer informatie of aanmelden