Nieuws

Kick-off bijeenkomst “Inschakelen”

 

Op een cruciaal moment in hun ontwikkeling maken leerlingen de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs. In de dagelijkse praktijk passen brugklassers zich aan het nieuwe onderwijstype aan in plaats van dat het voortgezet onderwijs zich naar hun ontwikkelbehoeften aanpast. Het project Kansrijk Schakelen is een initiatief van de Brabantse basisscholen die vallen onder bestuur van stichting SOM en de 2 vmbo scholen die vallen onder bestuur van OMO scholengroep BoZ e.o. Het project heeft als doel om de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen op het gebied van begrijpend lezen centraal te stellen. Het project analyseert de impact van de onnatuurlijke knip van basis- naar voortgezet onderwijs en komt met adviezen om die knip te verkleinen en in de toekomst mogelijk te laten verdwijnen. Op woensdag 30 september om 15.30 uur vindt de officiële kick-off van het project plaats via de online bijeenkomst “Inschakelen”. Met een lezing van Özcan Akyol.

meer info en aanmelden voor het webinar

 

 

“Ik wil aan iedereen de oproep doen om in te schakelen. Doe mee aan de kick-off en aan het project. Het is niet alleen belangrijk voor het onderwijs, maar voor allen die iets met taal of met onze samenleving te maken hebben.”

 

Esther Prent, wethouder sociaal domein/onderwijs Gemeente Steenbergen