Privacybeleid

Welke persoonsgegevens gebruikt de website en waarom?

Deze website van de gemeente verzamelt uw persoonsgegevens. De software van de website, maakt ze direct niet meer herleidbaar tot u. Het gaat dan om uw IP adres en uw bezoek aan de website. 

Deze informatie verwerken we om uw bezoeken bij te houden en de website goed te laten werken.

 

Wat zijn mijn privacy-rechten?

U heeft een aantal privacy-rechten:

  • Recht op inzage,
  • Recht op verbetering, aanvulling en afscherming,
  • Recht vergeten te worden,
  • Recht op het beperken van de verwerking,
  • Recht op overdragen van uw gegevens,
  • Recht op bezwaar.

Als u gebruik van een van deze rechten wilt maken, kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon: 0140167. U kunt dan vragen naar de Functionaris Gegevensbescherming of naar de Privacy Officer.

 

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het gebruik van mijn persoonsgegevens? 

De gemeente heeft twee Functionarissen van Gegevensverwerking (FG)en in dienst.

De Functionarissen Gegevensbescherming zijn toezichthouders en onafhankelijk adviseurs voor de bescherming van persoonsgegevens. Zij werken voor verschillende gemeenten in de regio West-Brabant.

Als u vragen en/of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de FG, Paul Muller of Dries Wiersma. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer 0140167 of via privacy@gemeente-steenbergen.nl. Of schriftelijk via:

Gemeente Steenbergen

De functionaris voor de gegevensbescherming

Buiten Veste 1

Postbus 6, 4650 AA Steenbergen

 

Welke maatregelen treft de gemeente voor de beveiliging van mijn persoonsgegevens?

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. De gemeente heeft passende (beveiligings-) maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Voor meer informatie over deze maatregelen of heeft u vermoedens dat uw persoonsgegevens bij ons niet goed zijn beveiligd? Neemt u dan contact op via privacy@gemeente-steenbergen.nl

Hoe lang bewaart de gemeente mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig.

Als u de website verlaat, blijven geen persoonsgegevens achter. Ze zijn dan niet meer herleidbaar tot u (anoniem) en voor de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) niet langer een persoonsgegeven. Zodra uw persoonsgegevens anoniem wordt, eindigt de bewaartermijn.

Wie is er verantwoordelijk voor het gebruik van mijn persoonsgegeven?

Als u persoonsgegevens op deze website achterlaat, zijn wij verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens. Wij, zijn de Burgemeester, het college van Burgemeester en Wethouders (college B&W) en de gemeenteraad.

Meer informatie over de verdeling van de verantwoordelijkheden bij persoonsgegevens, leest u op de website van de gemeente Steenbergen: www.gemeente-steenbergen.nl

Welke wet- en regelgeving is van toepassing en wie houdt er toezicht?

De belangrijkste wet- en regelgeving voor het gebruik van uw persoonsgegevens is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gemeente moet ook rekening houden met andere wetten, zoals de Jeugdwet, de WMO.

De Autoriteit Persoonsgegevens treedt op als Nederlandse toezichthouder.

Maakt deze website ook gebruik van cookies?

Ja, wij maken gebruik van noodzakelijke cookies. Deze mini-software verzamelt informatie. Wat u aanklikt en bezoekt, wordt alleen gebruikt om technische beslissingen en statistiek bij te houden.

De website geeft u informatie en is veilig in gebruik.  Het maakt zelf geen gebruik van e-mail of digitale producten.

Indien de gemeente uw persoonsgegevens verzamelt zonder deze anoniem te maken, is ze gehouden aan de wettelijke verplichtingen bij het delen van informatie met derden.

Van het delen van verstrekte informatie met derde partijen is op deze website geen sprake.

Door het direct anoniem maken, is uw persoonlijke informatie niet tot u herleidbaar.